/ Kantoren Ministerie van Defensie Roermond
Voor het Ministerie van Defensie Dienst Gebouwen Werken en Terreinen realiseerde ons buro een kantoorgebouw aan de Jagerstraat in Roermond (Limburg). Het gebouw is in gebruik voor de Directie Zuid-Nederland.
/ Kantoren Ministerie van Defensie Assen
Eveneens voor het Ministerie van Defensie Dienst Gebouwen Werken en Terreinen realiseerde ons buro twee kantoorgebouwen voor de Johan Willem Friso-kazerne in Assen (Drente). De gebouwen zijn in gebruik voor de Directie Noord-Nederland.
/ Klooster Gravenhof Amby
Voor de zusters Reparatricen realiseerden wij een klein klooster in het nieuwbouwcomplex van de Gravenhof (eveneens woningen, zie de rubriek woningbouw). De zusters gebruikten voorheen een pand aan de Kapoenstraat in het centrum van Maastricht, maar zochten een nieuw gebouw dat beter voldeed, voornamelijk ten gevolge van het teruglopend aantal zusters. In 1996 werd dit project bekroond met de Jhr Victor de Stuerspenning.
/ Schapenstal DSM
In 1990 kreeg het buro de opdracht van de DSM-afdeling planologie om een bijzondere schapenstal te ontwikkelen op het voormalige Mijnsteenberg-complex van de Staatsmijn Maurits. Onderdeel was een deponie met een geohydrologisch scherm dat het grondwater in het gehele gebied in de gaten houdt. Om dit milieuvriendelijk aspect extra te onderbouwen is een extra afdeklaag aangebracht en zullen er een kudde schapen rondlopen om het gras laag te houden.