/ Haalbaarheidsstudies voor diverse projecten
Wij voeren graag voor u haalbaarheidsstudies uit om zo voor u duidelijkheid te scheppen in de mogelijkheden die een bepaald plangebied of bouwwerk voor u bieden.
/ Ontwikkelingsstudie kloostercomplex Hoog Cruts
Samen met Monumentenzorg voerde ons buro een haalbaarheidsstudie uit voor de ontwikkeling van het in verval geraakte kloostercomplex in Margraten-Slenaken. Doel was om het complex om te bouwen tot een resort hotel/restaurant/wellness met vijf rurale villa's en vakantieappartementen. Stichting Het Limburgs Landschap heeft het complex na financiŽle onhaalbaarheid aangekocht. Tot op heden is de toekomstige bestemming onduidelijk.
Onderstaande tekening extract uit afstudeeronderwerp van E.P.G. Prent (analyse monumentale waardering).
Een casco-restauratie is recent (2014) gestart middels eigen financiŽle middelen van de Stichting Het Limburgs Landscap om het gebouw niet verder achteruit te laten gaan. Doel is om op termijn het klooster in zijn oude staat terug te laten keren. Vooralsnog wordt vooral beroep gedaan op vrijwilligers om het project te realiseren.