/ Introductie
In 1983 werd het architektenburo opgericht door Sjef Raemaekers, architekt AvB/BNA te Maastricht. Het buro is in de loop der tijd vele projecten mogen uitvoeren voor een breed scala aan opdrachtgevers. Op deze website presenteren wij onze ruime ervaring en deskundigheid.
/ Buro met een uitgebreid dienstenpakket
Ons buro levert de volgende diensten:
- nieuwbouw
- renovatie
- restauratie
- herfunctionalisering
/ Buro met opdrachten van uiteenlopende aard
Wij mogen het volgende soort opdrachten tot onze portefeuille rekenen:
- haalbaarheidsstudies
- restauraties
- woningbouw
- utiliteitsbouw
- sociaal-culturele gebouwen
/ Profiel van ons buro
Ons buro is een goed geoutilleerd allround bouwkundig adviesburo inzake voorbereiding en realisatie van bouwwerken van diverse aard. Sinds onze oprichting in 1983 mogen wij o.a. tot onze opdrachtgevers rekenen:
- woningbouwverenigingen
- projectontwikkelaars
- aannemers
- particulieren
- sociale culturele instellingen
- Ministerie van Defensie
- DSM Limburg

Wij adviseren in alle stadia van het bouwproces. Het betreft hierbij zowel totaalopdrachten als specialistische deeladviezen.
/ Dienstenpakket
Studies:
- Programma van Eisen
- Haalbaarheidsstudies
Ontwerp:
- Schetsontwerp
- Definitief ontwerp
Bouwvoorbereiding
- Bestek
- Bestektekeningen
- Begroting
Aanbesteding
- Selectie van aannemers
- Aanbesteden
- Gunningadvies
Uitvoering
- Directievoering
- Bouwplaatstoezicht
- Werkadministratie
- Oplevering en ingebruikname
/ Advisering op maat
Het bouwproces is de laatste jaren aanzienlijk ingewikkelder geworden, Een aantal oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen zoals: nieuwe technologieŽn, verdergaande specialisatie, strengere overheidseisen, kortere bouwtijd en het niet meer acceptabel zijn van budgetoverschrijdingen. Een deskundige projectvoorbereiding en het nemen van de juiste beslissingen t.a.v. projectorganisatie en -realisatie is van zeer groot belang. Ons buro kan U voor dit maatwerk van dienst zijn.
/ Een goed verloop van het bouwproces
Onder onze onafhankelijke technische begeleiding zijn reeds vele projecten van diverse soort gerealiseerd. Gedegen bouwtoezicht en adequate begeleiding in de uitvoering zorgen voor het handhaven van de in ontwerp vastgestelde kwaliteit tijdens de uitvoering van de projecten.
/ Indien U nog nadere informatie wenst
In deze algemene inleiding zijn slechts een klein aantal facetten van ons buro de revue gepasseerd. Voor nadere en uitgebreidere informatie over ons dienstenpakket kunt U altijd bij ons terecht.
Tevens kunt U een aantal uitgevoerde projecten zien op deze website.
Adres, telefoon en e-mail vindt U beneden aan iedere pagina van de website.